Za Kuds 5 : Govor lidera Islamske Republike Irann - Balkan Times

Za Kuds 5 : Govor lidera Islamske Republike Irann na Šestoj konferenciji podrške Palestini 2017

image

Za Kuds 5 : Govor lidera Islamske Republike Irann na Šestoj konferenciji podrške Palestini 2017 – Nelegitimna egzistencija cionističkog režima imati će mogućnost kontinuiteta ukoliko bude ustanovljena na ruševinama identiteta i egzistencije Palestine. Upravo zbog toga očuvanje palestinskog identiteta  i čuvanje svih obilježja ovog prirodnog i istinskog identiteta je stroga i nužna obaveza i jedan sveti džihad. Sve dok bude uzdignuto ime Palestine, spomen Palestine i rasplamsana baklja svestranog otpora ovog naroda, nema mogućnosti da se učvrste temelj okupatorskog režima.

 

Govor lidera Islamske Republike Irann na Šestoj konferenciji
podrške Palestini 2017

Prije nego što započnem svoje obraćanje, pošto je danas dan
šehadeta Malkolma Iks, lidera crnih muslimana Amerike, poštovane prisutne molim
da prouče fatihu i ihlaas zapred dušu ovog šehida.

U ime Boga Milostivog Samilosnog

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova i neka je Božiji blagoslov i
milost na Muhameda i njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe.

Kaže Allah Mudri u jasnoj Knjizi: „I ne gubite hrabrost i ne
žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.“  „I ne budite kukavice i ne nudite primirje
kad ste jači, jer Allah je s vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti.“

Na početku samtram potrebnim
da vam svima dragim gostima, poštovanim predsjednicima parlamenata,  liderima različitih palestinskih grupa,
misliocima, istknutim i odabranim ličnostima islamskog svijeta i drugim
slobodoumnim ljudima izrazim dobrodošlicu i čestitam na učešću u ovom
cijenjenom zasijedanju.

Priča puna bola o Palestini i srceparajuća potlačenost ovog
strpljivog i otpornog naroda uistinu muči svakog istinoljubivog, slobodoumnog i
pravednog čovjeka i u grudima stvaraa veliku tugu i žalost. Historija
Paalestine i njena nasilnička okupacija i progonstvo miliona ljudi i hrabri
otpor ovog herojskog naroda prepuni su uspona i padova. Proniciljvo proučavanje
u historiji pokazuje da niti u jednom periodu historije, nijedan narod na
svijetu nije bio suočen sa ovolikom patnjom, tegobama i nasilničkim postupcima,
da se jedna zemlja u jednoj nadregionalnoj zavjeri u potpunosti okupira  i da se jedan narod protjera iz svojih domova
i sa ognjišta i da se umjesto njega na to mjesto, sa drugog mjesta u svijetu,
dovedu drugi ljudi; da se jedan istinski entitet zanemari i da se na njegovo
postavi lažni entitet. Ali ovo je još jedna od nečistih stranica historije koja
će, kao i druge prljave stranice, uz Božiju dozvolu i pomoć biti zatvorena.
Jer.“ Laž, zaista, nestaje!“ ,  i
kaže: „Zemlju će Moji čestiti robovi naslijediti.“

Vaša konferencija se održava u jednim od najtežih regionalnih i
globalih uvjeta. Naša regija koja je uvijek bila podrška Palestini u njenim
borbama protiv jedne svjetske zavjere ovih dana je zahvaćena različiti krizama
i nemirima.  Postojeće krize u nekoliko
islamskih zemalja regiona su uzrokovale da oslabi podrška Palestini i svetom
idealu oslobđenja Kudsa.

Ako obratimo pažnju za rezultat ovih kriza biće nam razjašnjeno
koje sile od toga imaju koristi. Oni koji su stvorili cionistički režim u ovoj
regiji kako bi nametanjem jednog dugotrajnog sukoba spriječili stabilnost,
konsolidaciju i napredak regije i sada se nalaze iza postojećih zavjera.
Zavjere koje su uzrokovale da se potencijali naroda regije troše u besmislenim
i uzaludnim sukobima radi neutralizacije jedni drugih i kada se svi istroše
onda se stvara prilika za što veću dominaciju uzurpatorskog cionističkog
režima.  Također, u svemu tome, svjedoci
smo dobronamjernih, razumnih i mudrih u islamskom umetu koji samilosno nastoje
riješite nesporazume, ali na žalost kompleksne zavjere neprijatelja su uspjele
da, koristeći se nemarom nekih država, nametnu unutarnje ratove narodima  i okrenu ih jedne protiv drugih i smanje
utjecaj dobronamjernih u islamskom umetu. Ono što je zavrijeđuje pažnju je
slabljenje značaja pitanja Palestine i pokušaj da se ono isključi iz prioriteta.

Uz postojanje sporova koje muslimanske zemlje imaju jedne sa
drugima od kojih su neki prirodni, neki drugi su zavjera neprijatelja, neki
opet proističu  iz nemara, ipak i dalje
ime Palestine može i treba biti osovina jedinstva svih njih.

Jedan od rezultata ovog vrijednog zasijedanja je iznošenje prvog
prioriteta islamskog svijeta i slobodoumnih u svijetu, znači pitanja Palestine
i stvaranje atmosfere empatije za ostvarivanje uzvišenog cilja podrške narodu
Palestine i njegovoj pravednoj i istinitoj borbi. Nikada ne treba zanemariti
političku podršku narodu Palestine koja danas u svijetu ima poseban prioritet.
Muslimanski i slobodarski narodi, bez obzira na ukus i metodu, mogu da se okupe
oko jednog cilja a to je Palestina i nužnost nastojanja na njenom oslobađanju.
Sa pojavom znakova dekadence cionističkog režima i slabosti koja je zavladala
njegovim glavnim saveznicima, posebno Amerikom, zapaža se da, malo po malo, atmosfeta
u svijetu također teži prema suprotstavljanju
neprijateljskim,  nelegalnim i
neljudskim postupcima cionističkof režima. Naravno još uvijek svjetska
zajednica i zemlje regije nisu uspjele da djeluju u skladu sa svojom
odgovornošću prema ovog humanom pitanju.

Divljačka represija nad narodom Palestine, opsežna hapšenja,
ubistva i pljačka. Uzurpacija teritorija ovog naroda i izgradnja naselja u
njima, pokušaji na promjeni izgleda i identiteta svetog grada Kudsa i Mesdžidul
aksaa i drugih svetih islamskih i kršćanskih mjesta u njemu, uskraćivanje
osnovnih prava građana  i mnoge druge
nepravde se i dalje nastavjaju i uživaju svestranu pomoć Sjedinjenih Američkih
Država i nekih drugih zapadnih zemalja i nažalost ne nailaze na adekvatnu
globalnu reakciju .

Narod Palestine je počašćen time što je Bog na njega spustio milost
i na njegova pleća položio veliku misiju odbrane svete zemlje i Mesdžidul
aksaa. Ovaj narod nema drugog puta osim da, osloncem na Uzvišenog Gospodara i
osloncem na svoje prirodne kapacitete, odlučno i dalje drži rasplamsan plamen
borbe, i uistinu je do sada tako činio. Intifada koja je po treći put upravo
počela na okupiranim teritorijama je tlačenija od prethodne dvije intifade, ali
svijetlo i s nadom se kreće i, uz Božiju dozvolu, vidjeti ćete da će ova
Intifada označiti veoma značajnu fazu u historij borbe i nametnuti novi poraz
uzurpatorskom režimu. Ova rak rana od početka je rasla u fazama i pretvorila se
u sadašji problem pa i njeno liječenje treba biti u fazama. Nekoliko intifada i
ustrajni i kontinuirani otpor su uspjeli ostvariti veoma značajne faze, i dalje
poput udara ide naprijed kako bi ostvarila druge svoje ciljeve do konačnog
oslobođenja Palestine. Veliki narod Palestine koji sam, na svojim plećima vuče
teški teret suočavanja sa svjetskim cionizmom i njegovim oholim sponzorima je
strpljiv i izdržljiv, ali čvrsto i ustrajno je svim umišljnima dao priliku da
svoje tvrdnje praktično iskuse. Onog dana kada su kompromisni planovi ozbiljno
prezentovani od strane njihovih zagovornika pod pogrešnim tvrdnjma o objektivnosti
i nužnosti prihvatanja minimalnih prava kako bi se spriječio njihov nestanak,
narod Palestine i čak svi pokreti za koje je od ranije potvrđena neispravnost
ovog gledišta, dali su im priliku. Naravno Islamska Republika Iran je od samog
početka ukazivala na neispravnost ovih kompromisnih metoda i napominjala
njihove negativne efekte i teške štete. Prilika koja je data procesima
kompromisa praćena je destruktivnim efektima na putu otpora i borbe naroda
Palestine, ali jedina korist od toga bilo je dokazivanje pogrešnosti zamisli i
objektivnosti u praksi. U osnovi metod i način formiranja cionističkog režim je
takav da ne može odustati od ekspanzionizma, represije i slabljenja istinskih
prava Palestinaca; jer je njegovo postojanje i identitet poveazan sa postepenim
uništavanjem identiteta i egzistencije Palestine. Nelegitimna egzistencija
cionističkog režima imati će mogućnost kontinuiteta ukoliko bude ustanovljena
na ruševinama identiteta i egzistencije Palestine. Upravo zbog toga očuvanje
palestinskog identiteta  i čuvanje svih
obilježja ovog prirodnog i istinskog identiteta je stroga i nužna obaveza i
jedan sveti džihad. Sve dok bude uzdignuto ime Palestine, spomen Palestine i
rasplamsana baklja svestranog otpora ovog naroda, nema mogućnosti da se učvrste
temelj okupatorskog režima.

Problem procesa kompromisa i pomirenja nije samo u tome što
napuštajući prava jednog naroda uzurpatorskom režimu daje legitimitet, što je i
samo velika i neopromostiva greška, nego je problem u tome što u osnovi nema
nikakve saglasnosti sa sadašnjim uvjetima palestinskog pitanja i ne uzima u
obzir ekspanzionistička, represivna i pohlepna svojstva cionista. Ali ovaj
narod je koristeći priliku uspio dokazati neispravnost tvrdnji zagovornika  kompromisa i kao rezultat toga oblikovana je
jedna vrsta nacionalnog konsezusa u vezi ispravnih metoda za ostvarivanje
legitimnih prava naroda Palestine. Tako je narod Palestine u svom proteklom
trodecenijskom iskustvu iskušao dva različita modela otpora i shvatio nivo
njihove usklađenosti sa uvjetima u kojima se nalazi. Na suprotnoj strani od
procesa kompromisa nalazi se herojski i kontinuirani otpor svete Intifade koja
je imala velike rezultate za ovaj naarod.
Nije bez razloga to što ovih dana svjedočimo da poznati centri napadaju
„Otpor“ ili dovode u pitanje „Intifadu“. Od neprijatelja se ništa drugo i ne
očekuje; jer je potpuno svjestan ispravnosti ovog puta i njegove plodnosti. Ali
ponekad svjedočimo da neki od tokova pa čak i država koje naizgled tvrde da
slijede pitanje Palestine, u suštini nastoje da skrenu ispravni put ovog naroda
i napadaju na otpor. Njihova tvrdnja je to da otpor tokom nekoliko decenija
svoga postojanja još uvijek nije uspio ostvariti slobodu Palestine pa je stoga
potrebno preispitati tu metodu! U odgovoru treba reći: Tačno je da Otpor još
uvijek nije uspio stići do svog krajnjeg cilja, znači oslobođenje cijele
Palestine, ali otpro je uspio da pitanje Palestine održi u životu. Treba
vidjeti, u kakvim bi se uvjetima nalazili da nije bilo otpora? Najznačajnije
ostvarenje otpora je stvaranje temeljne prepreke pred cionističkim projektima.
Uspjeh otpora je u nametanju jednog iscrpljujućeg rata neprijatelju, znači
uspio je da uvuče u poraz glavni cionistički program a to je dominacija nad
cijelom regijom. U ovom procesu treba istinski pohvaliti suštinu otpora i
ratnike koji su u različitim periodima i od samog početka izvođenja predstave
osnivanja cionističkog režima pristupili otporu i, poklanjajući svoje živote,
čuvali uzdignutom zastavu otpora i prenosili je sa genercije na generaaciju.
Uloga otpora u periodima nakon okupacije nikome nije skrivena i sigurno se ne
može zanemariti čak i uloga otpora u uspjehu, čak i minimalnom, u ratu 1973.
godine. I od 1982. godine kada je otpor praktičnno pao na pleća ljudi unutar
Palestine, Islamski otpor Libana – Hezbollah – je pristigao kako bi bio
pomoćnik Palestincima na putu njihovih borbi.
Da otpor nije zaustavio cionistički režim sada bi mi bili svjedoci
njegovog dosezanja do drugih teritorija regije; od Egipta do Jordana, Iraka,
Perzijskog zaljeva i Gaze. Da to je veoma značajno ostvarenje, ali  nije to samo ostvarenje otpora, oslobođenje
juga  Libana i oslobođenje Gaze su
postignuta dva  značajna etapna cilja u
procesu oslobođenja Palestine koji su uspjeli da obrnu proces geografskog
širenja cionističkog režima. Od početka 80- ih godina na dalje cionistički
režim, ne samo da nije bio u stanju se proširi na nove teritorije, nego je
počelo njegovo vraćanje sa ponižavajućim povlačenjem sa juga Libana i
nastavljeno je drugim sramotnim napuštanjem Gaze. Niko ne može negirati
temeljnu i odlučujuću ulogu otpora u prvoj Intifadi. U drugoj Intifadi također
uloga otpora je bila temeljna i istaknuta. Intifadi koja je u konačnici
primorala cionistički režim da napusti Gazu. 33-dnevnni rat u Libanu i
22-dnevni, 8-dnevni i 51-dnevni  ratovi u
Gazi, svi predstavljaju svijetle stranice aktivnosti Otpora koje su na ponos
svim narodima regije, islamskog svijeta i svih slobodoumnih ljudi svijeta.  U 33-dnevnom ratu praktično su bili zatvreni
svi putevi dostave pomoći narodu Libana i herojskom otporu Hezbollaha, ali uz
Božiju pomoć i osloncem na veličanstvenu snagu naroda Libana, cionistički režim
i njegov glavni sponzor, znači
Sjedinjene Američke Države,
podnijeli su skandalozan poraz tako da se više neće olahko usuditi da
napadnu  na tu zemlju. Kontinuirani otpor
u Gazi koji se sada pretvorio u nepobjedivu tvrđavu otpora, u nekoliko
uzastopnih ratova je pokazao da je ovaj režim slabiji od toga da ima snagu
ustrajnosti u suočavanju sa voljom jednog naroda. Glavni heroj ratova u Gazi je
ratnički i otporni narod koji, podnoseći nekoliko decenija ekonomske blokade,
ali oslanjajući se na snagu vjere, i dalje brani utvđenje. Prilika je da se
izrazi pohvala i zahvalnost svim grupama otpora Palestine, doma Kudsa, od
Pokreta islamskog džihada, Brigade Izudin Kasam, Hamasa, Brigade šehida
Al-Aksa, Brigade Abu Ali Mustafa do Narodnog fronta za oslobođenje Palestine
koji su imali vrijedne uloge u ovim ratovima.

Drai gosti!

Opasnosti koje proističu iz prisustva cionističkog režima nikada ne
treba da budu zanemarene i zato otpor treba raspolagati svim potrebnni
sredstvima za kontinuitet svojih aktivnosti i na tom putu svi narodi i države
regije i svi slobodoumni u svijetu imaju obavezu da obezbijede osnovne potrebe
ovog hrabrog naroda jer osnovni temelj otpora je ustrajnost i čvrstina naroda
Palestine koji je sam odgojio revnosne i ustrajne sinove. Osiguranje potreba
naroda Palestine i otpora Palestine je značajna i životna obaveza i svi treba
da djelujemo prema njoj.  U tom procesu
ne treba zanemariti osnovne potrebe otpora na Zapadnoj obali koji sada podnosi
najveći teret Intifade. Palestinski otpor također treba, uzimanjem pouke iz
svoje prošlosti, obratiti pažnju na bitnu činjenicu da su „Otpor“i „Palestina“
značajniji i uzvišeniji od toga da se upliće u razdore između islamskih i
arapskih zemalja ili u unutarnje razdore u državama ili u etničke i mezhebske
razdore. Palestinci i posebno grupe otpora trebaju shvatiti svoj vrijedni
položaj i ne ulaziti u ove razlike. Islamske i arapske zemlje i svi islamski i
nacionalni tokovi su dužni da budu u službi ideala Palestine. Podrška otporu je
dužnost svih nas i niko nema pravo da u zamjenu za pomoć od njih bilo šta
posebno očekuje. Da, jedini uvjet pomoći je to da se ove pomoći utroše u smjeru
jačanja izdržljivosti naroda Palestine i strukture otpora.  Privrženost ideji ustrajnosti naspram neprijatelja
i otpora u svim njegovim aspektima garant je kontinuiteta ovih pomoći. Naš stav
u odnosu na otpor je jedan principijelan stav i nema veze sa nekom posebnom
grupom. Svaka grupa koja na uvom putu bude ustrajna, mi smo uz nju i svaka
grupa koja napusti ovaj put, udaljila se od nas.  Dubina našeg odnosa sa grupama islamskog
otpora isključivo zavisi od nivoa njihove privrženosto načelu otproa.

Sljedeća stvar na koju treba ukazati je razlika između različitih
palestinskih grupa. Različitost gledišta zbog raznovrsnosti ukusa u jednom
skupu je prirodna i razumljiva stvar i sve dok ostaje u tim granicama, čak može
uzrokovati intenziviranje i obogaćivanje borbe naroda Palestine. Ali problem
nastaje onda kada ove razlike rezultiraju svađom i, ne daj Bože, sukobom. I u
tom slučaju različiti tokovi, neutralizirajući sposobnost i moć jedni drugih,
praktično kreću putem koji je želja zajedničkog neprijatelja svih njih.
Upravljanje različitostima i različitim pristupima i ukusima je vještina koju
treba da koriste svi glavni tokovi i na jedan način planirati svoje različite
programe borbe tako da samo na neprijatelja vrše pritsak i uzrokuju jačaanje
borbe. Nacionalno jedinstvo na osnovu programa džihada je nacionalna nužnost
Palestine i očekuje se da svi različiti tokovi trude u onom pravcu koji je praktično
ostvarenje cijelog naroda Palestine.

Otpor je ovih dana također suočen sa još jednom zavjerom, a to je
pokušaj kvazi prijatelja koji nastoje da otpor i Intifadu naroda Palestine
skrenu sa njenog puta i da to predstave kao cijenu svojih tajnih trgovanja sa
neprijateljem naroda Palestine. Otpor je oprezniji od toga da upadne u ovu
zamku, posebno zato što je narod Palestine istinski lider borbe i otpora i
protekla iskustva pokazuju da ovaj narod, precizno razumijevajući uvjete,
postaje prepreka ovakvim skretanjima i devijacijama i ako, ne daj Bože, neki od
tokova otpora upadne u ovu zamku, ovaj narod kao i u prošlosti može ponovo
ostvariti svoje potrebe. Ako neka grupa zastavu otpora spusti na zemlju sigurno
je da će se iz srca naroda Palestine pojaviti druga grupa i tu će zastavu uzeti
u ruke.

Sigurno će te se vi, cijenjeni prisutni na ovom skupu baviti samo
Palestinom jer, nažalost u proteklih nekoliko godina bilo je nedostataka i
slabosti  u pogledu potrebnog i
neophodnog interesa prema tome.

Sigurno je da postojeće krize u regiji i islamskom umetu zaslužuuju
pažnju, ali ono što je povod ovom okupljanju je pitanje Palestine.

Ovaj skup sam može biti uzor i model da, ugledajući se na njega,
malo po malo, svi muslimani i narodi regije mogu, oslanjajući se na svoje
sličnosti, obuzdaati sporove i rješavajući jedan po jedan uzrokovati intenzivno
jačanje umeta Muhameda (s.a.v.a.).

Na kraju smatram potrebnim da se još jednom zahvalim na prisustvu
svih vas cijenjeni gosti. Također zahvaljujem se predsjedniku Parlamenta
islamskih vijeća i njegovim saradnicima u desetom sazivu Parlamenta zbog truda
koji su uložili u organizaciju ove Konferencije.

Od Uzvišenog Boga molim da vas pomogne u službi palestinskom
pitanju kao temeljnom pitanju islamskog svijeta i osovini jedinstva svih
muslimana i slobodoumnih ljudi svijeta.

Šaljem Božije selame na sve šehide islama i posebno uzvišene šehide
otpora protiv cionističkog režima i također sve borce fronta otpora i na čistu
dušu osnivača Islamske Republike koji je najveću pažnju poklanjao pitanju
Palestine.

Želim vam svaki uspjeh.

Vesselamu alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu

Izvor: www.balkantimes.net

(Stavovi iznešeni u tekstu ne predstavljaju nužno stavove BalkanTimes)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.