Za kuds 3: Govor lidera Islamske Republike Iran na - Balkan Times

Za kuds 3: Govor lidera Islamske Republike Iran na Trećoj konferenciji podrške Palestini 2006.

image

Za kuds 3: Govor lidera Islamske Republike Iran na Trećoj konferenciji podrške Palestini 2006. – Sadašnji period je period islamskog buđenja i Palestina se našla u fokusu ovog buđenja. Sada prolazi blizu šezdeset godina od okupacije Palestine i potlačeni narod Palestine je pretrpio periode pune nevolja i različitih iskušenja:

 

 

Prije početka molim braću i
sestre prisutne na ovoj konferenciji da prouče Fatihu pred duše šehida
poginulih ovih, posljednjih dana na svetoj zemlji Palestinie.

U ime Boga Milostivog Samilosnog

Hvala Allahu Gospodaru svjetova
i neka je Božija milost i blagoslov na velikog, povjerljivog poslanika
Muhameda, njegovu čistu porodicu i njegove uzoritte ashabe.

Izražavam vam dobrodošlicu dragi
gosti, alimi, intelektualci, političari, borci i čuvari granica uvjerenja
svijeta islama.

Vi ste se okupili radi
zajedničkog promišljanja i pronalska rješenja za najveću nesreću koju su
zavjere kolinijalizma u modernoj historiji nanijele islamskom umetu, znači
okupaciju Palestine i časnog Kudsa. Vremensko poklapanje ove konferencije sa
godišnjicom rođenja velikog Poslanika islama (s.a.v.a), u godini koju je narod
Irana ukrasio njegovim časnim imenom, treba za sve nas da bude nadahnuće za
nastojanja, ujedinjene, čvrstu odlučnost i povjerenje u Božije obećanje i
preduvjet za Božiju pomoć i milost, ako Bog da.

Sadašnji period je period
islamskog buđenja i Palestina se našla u fokusu ovog buđenja. Sada prolazi
blizu šezdeset godina od okupacije Palestine i potlačeni narod Palestine je
pretrpio periode pune nevolja i različitih iskušenja: od  nevinog i očajničkog otpora na početku
nesreće, izbjeglištva, tuđine, svjedočenja uništenju domova i ognjišta, masakra
najdražih do pribjegavanja međunarodnoj zajednici i do neuspješnih političkih
ugovora i potpunog gubitničkog kockanja u pregovorima sa okupatorom i uzimanja
za posrednike velikih sila koje su bile glavni kreatori nastanka i kontinuiteta
ove nesreće.

Produkt ovog historijskog
iskustva je to da je nova i progresivna generacija taj plemeniti i hrabri
naarod dovela do vrhunca budnosti i slobodarstva stvorivši vulkan Intifade. I
na suprotnom frontu je takđer pređen put sa različitim fazama: od nemilosrdne i
neviđene okrutnosti, genocida, bijesnog rušenja i vojnih agresija na susjede,
tvrdnji o prostoru od Nila do Eufrata, do političkog i ekonomskog nasrtanja na
regiju uz korištenje slabosti i izdajstva nekih političara svijeta islama i
iznenadno suočavanje sa buđenjem uspavanog lava Palestine i uzavrele Intifade
probuđenog i uzdignutog naroda.

Produkt ovog avanturističkog
procesa, koji se u svim situacijama oslanjao na novac i silu dvije države,
Engleske i Amerike i njihovu sramotnu podršku cionističkim zločincima, danas je
strepnja, sumnja i očaj čelnika uzurpatorskog režima i njihovo suočavanje sa narastajućim
bučnim talasom islamskog buđenja.

Tačno je da je i danas Palestina
poprište najstrašnijih ljudskih zločina od strane cionista tuđina i uzurpatora
nad njenim potlačenim vlasnicima i cionistička država na izuzetan način
otvoreno i s ponosom vrši i obznanjuju se najstrašnija tlačenja. Ali jedan
pogled na širinu i dužinu ove tragedije duge šezdeset godina ukazuje na
potresnu i poučnu istinu i to nije ništa do izmjena scene i zamjena položaja
autoriteta dva fronta: kako u samoj Palestini tako i na Bliskom istoku i
islamskom svijetu, jer je tragedija uzurpacije Palestine  kreirana, planirana i izvršena od strane
zapadnih političara s ciljem prisvajanja i dugotrajne i sigurne dominacije nad
njim. Prisjetite se Palestine četrdeset godina prošlog stoljeća: neobaviješten
narod i susjedi vazali kolonijalizma; najbogatija, najmoćnija i najopakija
zapadna država je na inicijativu cionista oduzima iz ruku muslimana i predaje
jednoj rasističkoj, ubilačkoj i terorističkoj stranci. Sve zapadne vlade i oba
svjetska protivnička politička bloka pružaju joj pomoć. Vazalske države u
regiji kao što je pahleviski Iran i neke druge, okrenuvši leđa islamu i
arapskom dostojanstvu, stavljaju joj se na raspolaganje. Svi joj stavljaju na
raspolaganje novac, oružje, znanje i industriju. Amerika djeluje kao njen
staratelj, advokat i izvršitelj, a Sovjetski Savez također, jedino u ovom
pitanju, nema nikakvog protivljenja sa Amerikom.

Rezolucije Ujedinjenih nacija u
onoj svojoj ograničenoj i konzervativnoj formi bivaju potpuno ignorisane od
strane lažne i pobunjeničke države. Uz podršku Amerike i Evrope ona vrši vojni
napad na Egipat, Siriju, Jordan i Liban i zauzima njihove dijelove s ciljem
njihove trajne okupacije. Nemarno i bestidno govori o teroru, ubijanju i
pljački i prijeti i poznati teroristi, jedan za drugim, u njoj dolaze na vlast,
posljednji od njih je poznati zloćinac iz Sabre i Šatile. Uzurpatorska država
zlokobnog lica ostaje nepobjediva, nepopustljiva i tvrdokorna.

Na suprotnom frontu, nakon
početne slabosti i loma i nezavršenih neuspjelih pokušaja prvih godina,
iskušava se jedno po jedno svoje iskustvo i intelektualne i praktične
ispraznosti od etnocentrizma i nacionalizma do marksističke ljevice i tome slično
i nijeda od njih nije bila uspješna.

Religijsko uvjerenje – kome je
narod čvrsto privržen – uz nastojanje strpljivih i ustrajnih boraca postepeno
otvara sjajne prostore na zatvorenom i maglovitom horizontu i stvara nadu. I u
to vrijeme iznenada sunce Islamske revolucije izlazi na istoku. Na visokoj
zastavi ove božanske revolucije, zajedno sa imenom Božijim i islamskim zakonom,
utisnuto je i ime Palestine.

Od tada, smjer događaja se
mijenja i započinje proces zalaska uzurpatroske države i zalazak apsolutne
dominacije Amerike u regiji – koja je tokom dugih godina bila saučesnik zločina
uzurpatorske države. U Palestini i Libanu se pojavljuju vjerničke grupe džihada
i formiraju generaciju iskrenih i čvrstih boraca. Oživljava džihad i šehadet i
istinska snaga – znači snaga naroda u kome su odlučnost otpora i požrtvovanosti  nepokolebljivi – ponovo osvaja svoj položaj
u  jednačini Palestine i regije.

Čista krv mladića željnih
šehadeta i prisutnost na terenu požrtvovanih boraca poremetili su sve proračune
materijalista i hedonista i otvorili novo poprište  na kome krv nadvladava sablju.

I danas, nakon šezdeset godina
od nesretnog početka, front istine sa novim nadama i motivima vjere – koji
uzastopno privlači nove generacije – iz dana u dan sa novom snagom, svjež i
odlučan, postaje jači i u Palestini i Libanu neprijatelju nanosi, jedan za
drugim, vojne i političke poraze i svojim epskim džihadom idu prema jasnoj
pobjedi. Kao da su istinite Božije riječi upućene direktno njima: „Allah vam
obećava bogat plijen koji ćete uzeti, a s ovim je požurio i ruke ljudi je od
vas zadržao – da bi to bio poučan primjer za vjernike i da bi vam na pravi put
ukazao i drugi, koji niste bili u stanju uzeti, – Allah vam ga je dao, jer
Allah sve može.“ .

I nasuprot tome, front zablude,
nakon uzastopnih povlačenja i gubljenja početnih zaludnih nada zapao je u
podjele, sumnju i izgubljenost. Njegov glavni saveznik- znači Amerika – suočena
je sa nerješivim problemima na Bliskom istoku i sa sve većom mržnjom naroda ove
regije, pa čak i cijelog svijeta. Parola „Od Nila do Eufrata“  svedena je na parolu „Sigurnost“ – i to
unutar zidova koje je sam oko sebe uspostavio – i za sučeljavanje sa podignutom
Palestinom ne poznaje drugi način osim tenka, bombe, terora, zatvora i
buldožera; znači ista ona sredstva čija je upotreba u proteklih deset godina
pretvorila narod Palestine u sadašnji kovani čelik i od sada neće imati drugog
efekta osim jačanja njegove otpornosti.

Moja braćo i sestre!

Narod Palestine je danas u
centru poprišta jednog teškog i dugotrajnog džihada i to nije samo džihad
Palestine nego je dio šireg fronta džihada svijeta islama sa agresivnim,
pljačkaškim i krvožednim imeprijalizmom. Islamski svijet se probudio, parola
vladavine islama vratila je vodeće mjesto među mladima, intelektualcima i na
univerzitetima u svim islamskim zemljama. Islamski Iran koji je kreator i
praktičar ideje religijske vladavine naroda, iz dana postaje jači i naprednijii
i čisti islam, koji je  Imam Homeini
predstavio očišćenim od eklekticizma, poovršnosti, devijacija, rigidnosti i
okamenjenosti, proširen je na političkoj sceni mnogih zemalja i pustio je
korienje na istoku i zapadu islamskog svijeta. Gorki i otrovni ukus
liberal-demokracije Zapada koji američka propaganda licemjerno želi predstaviti
ljekovitim povrijedio je dušu i tijelo i rastopio srce islamskog umeta. Irak,
Afganistan, Gvantanamo i Abu Gurajb i druge skrivene crne jame, i više od svega
gradovi Gaze i Zapadne obale, za naše narode su preveli riječi zapadna sloboda
i ljudska prava  čiji je Amerika
najsramniji i najciničniji propagator.Danas je liberal-demokracija Zapada u
islamskom svijetu u istoj mjeri razotkrivena i omrznuta kao što su jučer bili
socijalizam i komunizam Istoka. Islamski narodi žele da slobodu, dostojanstvo,
napredak i čast ostvare u sjeni islama. Muslimanski narodi su ogorčeni i smoreni
od dvjestogodišnje dominacije stranaca i kolonijalista i umorili su se od
nametnutog siromaštva, poniženja, zaostalosti. Mi imamo pravo i možemo oholost
i ponižavanje vratiti nadmenim državama. Ovo je iskreno osjećanje naših naroda
i sadašnje generacije islamskog svijeta, od istoka Azije do srca Afrike, i ovo
je poprište kompleksnog, raznovrsnog, teškog i duhgotrajnog džihada, i nije
pretjerano ako Palestinu nazovemo zastavom ovog džihada. Danas cijeli islamski
svijet pitanje Palestine treba da smatra svojim problemom. Ovo je tajanstveni
ključ  koji otvara vrata spasa prema
islamskom umetu. Palestina treba da se vrati narodu Palestine i i jedinstvena
palestinska vlada izabrana od svih Palestinaca treba da upravlja svojom
zemljom. Nisu uspjeli pedesetogodišnji pokušaji Engleske, Amerike i cionista da
izbrišu ime Palestine sa karte svijeta i da narod Palestine utope u druge
narode a pritisak, nasilje i zvjerstvo dali su obrnut rezultat. Danas je narod
palestine življi, hrabriji i efikasniji od svojih predaka šezdeset godina
prije. Ovaj proces koji je nastao u sjeni vjere, džihada i ponosne Intifade
treba da se nastavi i ispuni Božije obećanje kada je rekao:“ Allah obećava da
će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurni namjesnicima
na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će
im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno
strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni
ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.“

U širem krugu, znači svijetu
islama, dosezanje do ovog uzvišenog cilja, znači oslobađanje od dominacije,
silništva i uplitanja kolonijalista i život u sjeni islama je moguć i ostvariv
i naravno zasnovan na drugoj vrsti džihada. Ovaj džihad je naučni, politički i
moralni. Narod Irana ga je iskušao u proteklih dvadeset i sedam godina i okusio
njegove slatke plodove. Temelj ovog svetog džihada je vjerovanje, oslanjanje na
narod i nauku, a njegova specifičnost je to da svaki čvrsti korak u njemu
naredni korak čini čvršćim i svaka faza narednu fazu čini mogućnijom.

U džihadu Palestine i u džihadu
svijeta islama osnovni uvjet uspjeha je insistiranje na principima. Neprijatelj
uvijek cilja na to da otme principe i da lukavstvom, obećanjem i prijetnjom
insistira na njihovom zanemarivanju. Ukidanjem i obezvrjeđivanjem principa
islamski svijet gubi pokazatelj upute i biva osuđen na pravila koja je odredio
neprijatelj i tada je rezultat jasan. Uglavnom, neki unutar naših naroda i od
nas samih, slijedeći neprijatelja, preporučuju nam napuštanje principa i to
nazivaju taktikom i metodom! Šta god da je njihov motiv – slabost, nemar ili
pohlepa i izdaja – oni su potvrda i primjer za ove Božije riječi: „Zato ti vidiš
one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope,
govoreći: “Bojimo se da nas kakva nevolje ne zadesi.” A Allah će
sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u
dušama svojim krili kajati.“  Oni nemaju nikave
koristi od pomoći neprijatelju. Amerika i Zapad su mnogo puta pokazali da
nemaju milosti čak ni prema onima koji se predaju i kada prođe vrijeme upotrebe
takvih saradnika veoma lahko ih odbace.

Neki drugi ističu snagu
neprijatelja i pristalice isitine plaše sučeljavanjem sa njim. U ovim riječima
skriveno je opasno pretjerivanje.

Prvo, neprijatelj sa kojim
razuman čovjek izbjegava sukobljavanje, nije neprijatelj koji cilja na njegov
identitet, njegove životne interese i osnovu njegove egzistencije. Otpor protiv
ovakvog neprijatelja je odlučan stav ljudskog razuma. Jer je očito da je šteta
koja proističe iz predaje ovakvom neprijatelju identična sa mogućom štetom
proisteklom iz suočavanja sa njim sa dodatkom sramote i poniženja.

Svjetski imperijalizam danas –
čiji je glasnogovornik sadašnji predsjednik Amerike – eksplicitno prijeti
svijetu islama i govori o krstaškom ratu. Imperijalna mreža cionizma i
obavještajne organizacije Amerike i Engleske u cijelom islamskom svijetu su
zabavljeni stvaranjem zavjera. Njihovim novcem i poticajem u medijima se javno
skrnave islamske svetinje i čak uzvišeno lice velikog Poslanika nije izuzeto od
njihove skaradne hrabrosti. Proizvodi se i šalje na tržište na hiljade filmova,
kompjuterskih igara i tome slično s ciljem ružnog predstavljanja lica islama i
muslimana i to sve uz njihove zločine u napadima na islamske zemlje i ubijanje
Palestine, Iraka i Afganistana i njihovo silničko uplitanje u islamske zemlje s
ciljem osiguranja njihovog nelegalnog političkog i ekonomskog interesa.

Predaja pred ovakvim
neprijateljem potpuno je suprotan od suda razuma i otpor je jedini put koji je
preporučen razumom i Božijim zakonom.

Drugo, samo pretjerivanje o
snazi neprijatelja je jedna od njegovih varki. Novac i politička i vojna sila i
masa modernog naoružanja plaše vlade koje su uskraćena za podršku svoga naroda.
Vojna dominacija nad režimom kao što je Sadamov režim koji, niti je sam imao
podršku svoga naroda, a niti mu je vojska omirisala vjeru i džihad, nije
argument moći. Amerika nije uspjela da pobijedi narod Iraka. U istoj mjeri u
kojoj je uspio provjeriti i razotkriti tvrdnje Amerike o demokratizaciji, Irak
je izazavao i ismijao i apsolutnost i nepobjedivost moći Amerike. Države i
vlade oslonjene na narod, ukoliko raspolažu kapitalom vjere u Boga i vjere u
sebe i odluče se na otpor, nikada neće pretrpjeti poraz i podnošenje teškoća
džihada podariće im pobjedu i poništiti će lažni mit nepobjedivosti agresivnog
neprijatelja. Sadašnjost i nedavna prošlost su ovo dokazale a i od sada će
dokazati, ako Bog da.

Povezani prstenovi američkih
zavjera vezanih za Iran, Irak, Siriju i Liban čiji je cilj vladanje Bliskim
istokom sa cionističkim čelnicima, nikada neće biti ostvareni i neće donijeti
ništa drugo osim fatalnu štetu za čelnike Amerike. Da vlada Amerike kojim
slučajem slijedi razum i savjest onda bi trebala da odustane od tvrdgolavosti
prema narodu Iraka i popusti pred glasom ovog naroda datom njegovoj izabranoj
vladi; poštovati izabranu vladu naroda Palestine i obuzdati svog buntovnog i
zlog saveznika, znači uzurpatorsku cionističku državu; bez odugovlačenja
osloboditi potlačene zatvorenike u Gvantanamu i Abu Gurajbu i svojim drugim
skrivenim zatvorima; zaustaviti zavjeru protiv Sirije, Libana i Islamske
Republike Iran i svojom glupošću ne raspaljivati osjetljivo područje Bliskog i
Perzijskog zaljeva.

Na kraju obraćam se hrabrom i
upornom narodu Palestine:

Vi ste svojim džihadom,
strpljenjem i svijetlim otporom svijet islama učinili ponosnim i postali narod
uzor. Teški teret ove velike nevolje nije povio vaša leđa i čistu krv vaših
časnih šehida i vašu ustrajanost još više je ukorijenio. Vaš neprijatelj sa
svojom krvoločnošću i nemilosrđem, svojim zvjerskim ubijanjjem, rušanjem i
otmicama nije vas prisilio na povlačenje i vi ste danas jači nego ikada. Krv
velikih šehida kao što su šejh Ahmed Jasin, Fethi Šekaki, Rentisi, mladi željni
šehadeta i drugi vaši šehidi do sada su pobijedili mač neprijatelja i od sada,
uz veću Božiju pomoć i snagu, će pobjeđivati. Mi u Islamskoj Republici Iran i
sigurno mase muslimana i slobodara u cijelom svijetu smatraju se saučesnicima
sa vama u vašoj boli  i tragediji. Vaši
šehidi su naši šehidi, vaš bol i tuga su naši bol i tuga i vaša pobjeda je naša
pobjedaa. Veliki islamski umet ne može poput Zapada licemjerno da ostane
ravnodušan pred nepravdom koja vam se čini i vašem neprijatelju pružiti ruku
prijateljstva. Ko god ovo učini s vama je u neprijateljstvu i sigurno je da su
muslimanski narodi nevini od tog velikog grijeha. Islamski umet je dužan da vam
na svaki mogući način pruži podršku i pomogne u nastavku ovog časnog puta.
Imajte povjerenje u Božije obećanje: Svoje teške tegobe i bolove  koji vam svaki dan donose nepravedno
prolivenu krvi i teškoće zapišite na Božiji račun i kao predvodnik šehida
svijeta Husein ibn Ali (a.s.), kada su mu otrovnom  strijelom u naručju ubili dijete dojenče,
recite: „ Ova teška nesreća mi je lahka zato što se dešava pred Božijim očima“.
I znajte da je Bog garantovao konačnu pobjedu vjernika i strpljivih boraca.
„Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može
promijeniti i On sve čuje i sve zna.“

Vesselamu alejkum ve
rahmetullahi ve berekatuhu

Izvor: balkantimes.net

(Stavovi iznešeni u tekstu ne predstavljaju nužno stavove BalkanTimes)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.