Uskoro stiže i halal vakcina Balkan Times BALKAN - Balkan Times

Uskoro stiže i halal vakcina

Posljednjih dana u islamskom svijetu, a i kod nas, vodi se rasprava o tome jesu li vakcine protiv virusa Covid-19 halal ili nisu. Razlog sumnji prije svega je u nedostatku informacija o vakcinama, a i u nedostatku vakcina. Mi u Bosni i Hercegovini još nismo vidjeli nikakvu vakcinu, ni halal ni nehalal.

Halal vakcina – No, čini se da će vrlo brzo na tržište i prva halal-vakcina. Naime, Joseph Moscato, izvršni direktor kompanije Generex sa Floride (SAD) potvrdio je malezijskom portalu Salaam Gateway da će vakcina koju proizvodi ova kompanija vrlo lahko dobiti halal-certifikat zato što je njihova vakcina „u potpunosti sintetička i ne sadrži tvari koje mogu biti sumnjive sa aspekta halala“.

On je potvrdio da će u narednih 30 dana biti spremna vakcina prihvatljiva muslimanima sa aspekta upotrebe dozvoljenih supstanci, ali isto tako i sigurna, efikasna, koja će dugoročno štiti od virusa Covid-19.

Ipak, bez obzira na sumnje da li su vakcine halal ili nisu, u ovom trenutku nema potrebe za takvu vrstu rasprave jer u pitanju su ljudski životi i bez obzira na to što postoji mogućnost izbora između vakcina usklađenih sa potrebama muslimana i onih koje sadrže materije muslimanima zabranjene, stanje na tržištu je takvo da se države ponašaju po sistemu „uzmi šta se nudi“.

Fetva-i emin Islamske zajednice u BiH Enes ef. Ljevaković nedavno je dao dogovor na pitanje o vakcinama u kojem je objasnio da Islamska zajednica po ovom pitanju do sada nije zauzimala službeni stav.

„Budući da je ovo prije svega medicinsko/zdravstveno pitanje, mi se u tome općenito oslanjamo na medicinsku i farmaceutsku struku i nauku. Kao i u slučaju drugih bolesti, idemo s povjerenjem ljekaru na pregled i koristimo lijekove koje propiše, tako se trebamo ponašati i kad je riječ o vakcinisanju.

Svakako da pacijenti imaju pravo znati kakve lijekove koriste i kojeg sastava, uključujući i sadržaj vakcina koje im se nude.

Mada su se pojavile određene špekulacije u vezi pojedinih komponenti svinjskog porijekla (želatin), nema zvanične potvrde takvih tvrdnji. Ukoliko bi se potvrdilo da u nekim vrstama vakcine ima takvih sastojaka, a u drugim nema, a u prilici smo birati između te dvije vrste (kod različitih proizvođača), svakako da je bolje odabrati ovu drugu vrstu.

Ako nemamo mogućnost izbora, onda postupamo prema principu nužde, u skladu sa sličnom situacijom o kojoj se govori u ajetima kojima se zabranjuju određene vrste hrane, gdje se navodi: “osim ako budete primorani na to (u nuždi)” (Sure El-Bekare, 173, El-Maide, 3, El-En’am, 145, En-Nahl, 115).

Budući da se radi o ozbiljnoj prijetnji zdravlju/životima ljudi i normalnom odvijanju važnih društvenih aktivnosti, slučaj pandemije i vakcinisanja kojim se prevenira zaraza, može se podvesti pod načelo nužde.

Ukoliko vakcinacija bude zakonski obavezna, nužda je očigledna, a ako bude dobrovoljna, onda će svako procijeniti šta je za njega bolje. Savjetujemo da to bude uz konsultaciju s ljekarom“, napisao je ef. Ljevaković.

Izvor

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.