Sjellja e Profetit të nderur të Islamit s.a.v.s. shembull i mirë për krijimin e një modeli të bashkëpunimit në botën islame - Balkan Times

Sjellja e Profetit të nderur të Islamit s.a.v.s. shembull i mirë për krijimin e një modeli të bashkëpunimit në botën islame

Sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Botërore për Afrimin e Shkollave Islame theksoi se sjellja e Profetit të nderur të Islamit s.a.v.s. është shembull i mirë për krijimin e një modeli të bashkëpunimit në botën islame.

Sjellja e Profetit të nderur të Islamit s.a.v.s. shembull i mirë për krijimin e një modeli të bashkëpunimit në botën islame – Sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Botërore për Afrimin e Shkollave Islame theksoi se sjellja e Profetit të nderur të Islamit s.a.v.s. është shembull i mirë për krijimin e një modeli të bashkëpunimit në botën islame.

Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Hamid Shahrjarij, sekretari i përgjithshëm i Asamblesë Botërore për Afrimin e Shkollave Islame, deklaroi: “Ne kemi në dispozicion një shembull të mirë të sjelljes së Hazretit Muhamed s.a.v.s. në mënyrë që të formojmë një model të bashkëpunimit efikas në botën islame. Sot, armiqtë e kanë vendosur në shënjestër botën islame dhe duke krijuar një islam të rrejshëm me emrin ISIS, kanë bërë përpjekje që të krijojnë dyshime dhe mendime të këqija ndaj islamit në opinionin publik, prandaj në rrethana të tilla është obligim për të gjithë Umetin Islam dhe sidomos për personalitetet dhe dijetarët e dalluar të fesë islame që të zbulojnë dhe neutralizojnë këtë komplot të armiqve. Dijetarë fetar të botës islame duhet të përhapin dhe forcojnë moralin e përballjes me fuqitë arrogante në mesin e qytetarëve, elitave dhe sidomos figurave politike, si dhe të zgjerojnë veprimtarinë vetëdijësuese për t’u përballur me luftën e butë të armikut”.

Burimi
(Pikëpamjet e shprehura në këtë artikull nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimin editorial të BalkanTimes.)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.