Razotkriven tajni kineski program finansiranja “inozemnog razvoja” - Balkan Times

Razotkriven tajni kineski program finansiranja “inozemnog razvoja”

AidData, međunarodna razvojna istraživačka laboratorija sa sjedištem na globalnom istraživačkom institutu Univerziteta William & Mary u SAD-u, objavila je danas mnoštvo novih saznanja o tajnom kineskom programu finansiranja inozemnog razvoja. Analiza na više od 100 stranica materijala, zasnovana je na novom skupu podataka koji se pripremao četiri godine.

Razotkriven tajni kineski program finansiranja “inozemnog razvoja” –  AidData, međunarodna razvojna istraživačka laboratorija sa sjedištem na globalnom istraživačkom institutu Univerziteta William & Mary u SAD-u, objavila je danas mnoštvo novih saznanja o tajnom kineskom programu finansiranja inozemnog razvoja. Analiza na više od 100 stranica materijala, zasnovana je na novom skupu podataka koji se pripremao četiri godine.

Ovaj skup podataka uključuje poseban fokus na kinesku Inicijativu pojasa i puta (BRI). Iz AidData poručuju da ova analiza dolazi u vrijeme kada SAD i njihovi saveznici nastoje razviti održivu alternativu BRI -u kroz inicijativu Izgradite bolji svijet (B3W), najavljenu na samitu G7 u junu 2021.

Autoput u Crnoj Gori

U izvještaju se detaljno analiziraju globalni trendovi i aktivnosti, region Zapadnog Balkana se ne pominje posebno. Prema saznanjima N1 tim istraživača koji je radio na ovom izvještaju je zabilježio određene projekte poput onog u Crnoj Gori gdje se na potezu Bar-Boljare gradi novi autoput koji je napomenimo zapao u probleme upravo zbog kineskih investicija.

Prema saopštenju AidData koji prati izvještaj zvanično nazvan “Bankarstvo na pojasu i putu”, nudi pogled iz ptičje perspektive na kinesku geoekonomsku strategiju prije i nakon uvođenja BRI-a 2013. Detaljno opisuje kako su se obrasci potrošnje, nivoi duga i problemi u implementaciji projekta promijenili vremena, koristeći uvide iz jedinstveno detaljnog skupa podataka koji obuhvaća 13.427 projekata u 165 zemalja u vrijednosti od 843 milijarde dolara. Ove projekte finansiralo je više od 300 kineskih državnih institucija i državnih entiteta. Novi 2.0 globalni kineski skup podataka o finansiranju razvoja pokriva projekte odobrene između 2000. i 2017. godine i implementirane između 2000. i 2021. To je najopsežniji skup podataka te vrste.

“Utočište za zemlje s niskim i srednjim prihodima”

„Kina se brzo etablirala kao finansijer prvog utočišta za mnoge zemlje sa niskim i srednjim prihodima, ali njene međunarodne aktivnosti pozajmljivanja i davanja donacija ostaju obavijene velom tajne. Nevoljnost Pekinga da otkrije detaljne informacije o svom portfelju finansijskih sredstava za razvoj u inostranstvu otežala je zemljama sa niskim i srednjim prihodima objektivno odmjeravanje troškova i koristi od učešća u BRI. To je također postavilo izazov za bilateralne agencije za pomoć i multilateralne razvojne banke da odrede kako se mogu natjecati – ili koordinirati i surađivati ​​- s Kinom u rješavanju pitanja od globalnog interesa”, kazao je Ammar A. Malik, viši istraživač u AidData i koautor izvještaja “Bankarstvo na pojasu i putu”. razvoja

Kina nadmašila SAD

Malik i njegove kolege otkrili su da su u doba prije BRI-a Kina i SAD bili konkurenti u inostranstvu. Međutim, Kina sada nadmašuje SAD i druge velike sile na osnovi više od 2 prema 1. U prosjeku godinu dana u doba BRI -a, Kina je potrošila 85 milijardi dolara na svoj inozemni razvojni program u usporedbi sa 37 milijardi dolara u SAD -u. Izvještaj “Bankarstvo Pojas i put“ pokazuje da je Peking više koristio dug nego pomoć kako bi uspostavio dominantnu poziciju na međunarodnom tržištu finansija za razvoj. Od uvođenja BRI-a 2013. godine, Kina je zadržala omjer kredita i grantova od 31 prema 1.

“Drugi ključni zaključak je da se krediti Pekinga zemljama sa niskim i srednjim prihodima pružaju pod manje izdašnim uslovima od zajmova OECD-DAC-a (Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) i multilateralnih kreditora. Tipičan kredit iz Kine ima kamatu od 4,2% i rok otplate manji od 10 godina. Za usporedbu, tipični zajam od zajmodavca OECD-DAC-a poput Njemačke, Francuske ili Japana nosi kamatu od 1,1% i rok otplate od 28 godina. Bankarstvo na Pojas i put također bilježi porast “skrivenog duga” i pad državnog duga tokom BRI ere. Većina kineskih inozemnih kredita bila je usmjerena državnim zajmoprimcima-institucijama centralne vlade-u doba prije BRI. Ali od tada se dogodila velika tranzicija: gotovo 70% kineskog inozemnog kreditiranja sada je usmjereno na državne kompanije, državne banke, vozila posebne namjene, zajednička ulaganja i institucije privatnog sektora u zemljama primateljima. Ovi dugovi se uglavnom ne pojavljuju u njihovim državnim bilansima. Međutim, većina njih ima koristi od eksplicitnih ili implicitnih oblika zaštite odgovornosti vlade domaćina, što je zamaglilo razliku između privatnog i javnog duga i stvorilo velike izazove za upravljanje javnim financijama za zemlje u razvoju”, navodi se u saopštenju.

Skriveni dugovi

Prema Brad Parks-u, izvršnom direktoru AidData-e i koautoru izvještaja, “ti neprijavljeni dugovi vrijede približno 385 milijardi dolara, a problem skrivenog duga se vremenom pogoršava”. On i njegovi koautori otkrili su da je prosječno godišnje podcjenjivanje obaveza otplate prema Kini iznosilo 13 milijardi dolara u doba prije BRI, ali 40 milijardi dolara u doba BRI. Prosječna vlada, procjenjuju, premalo prijavljuje svoje stvarne i potencijalne obaveze otplate Kini u iznosu koji je ekvivalentan 5,8% njenog BDP -a. Parks je objasnio da se „izazov upravljanja tim skrivenim dugovima manje svodi na to da vlade znaju da će morati servisirati neotkrivene dugove prema Kini sa poznatim novčanim vrijednostima, nego na to da vlade ne znaju monetarnu vrijednost dugova prema Kini koje mogu ili ne moraju morati servisirati u budućnosti. ”

Veliki problemi

Uz podršku tima od 130 istraživača u William & Mary, autori knjige Banking on the Belt and Road došli su do još jednog važnog otkrića: 35% portfolija BRI infrastrukturnih projekata naišlo je na velike probleme u implementaciji – poput korupcijskih skandala, kršenja zakona o radu, opasnosti po okoliš i javni protesti – ali samo 21% portfelja kineskih vladinih infrastrukturnih projekata izvan BRI -a naišlo je na slične probleme. Infrastrukturni projekti BRI-a također traju znatno duže od infrastrukturnih projekata koje finansira kineska vlada, a koji su poduzeti izvan BRI-a, a Peking je svjedočio više obustavama i otkazivanjima projekata u doba BRI-a nego u doba prije BRI-a. razvoja

Korupcija i previsoke cijene

„Kreatori politike u zemljama domaćinima uzajamno se bore s visokim profilima projekata BRI zbog korupcije i zabrinutosti zbog previsokih cijena, kao i zbog velikih promjena u javnom osjećaju koje otežavaju održavanje bliskih odnosa s Kinom. Ostaje za vidjeti hoće li “kajanje kupaca” među zemljama sudionicama BRI-a narušiti dugoročnu održivost kineske globalne infrastrukturne inicijative, ali očito je da Peking mora riješiti zabrinutosti zemalja domaćina kako bi održao podršku za BRI “, rekla je Brooke Russell, pomoćni direktor u AidData i jedan od drugih koautora izvještaja.

Izvor
(Stavovi iznešeni u tekstu ne predstavljaju nužno stavove BalkanTimes)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.