Palestinsko pitanje i ideja islamskog jedinstva - Balkan Times

Palestinsko pitanje i ideja islamskog jedinstva

Drugim riječima, palestinsko društvo trenutno broji oko 13 miliona Palestinaca, od kojih je polovina raseljena izvan palestinskih teritorija, odnosno žive kao izbjeglice, a druga polovina je ili okupirana ili etnički diskriminirana.

Palestinsko pitanje i ideja islamskog jedinstva – Temelj Svjetskog dana Kudsa je ideja jedinstva islamskog ummeta. Svakako, jedinstvo islamskog ummeta stvara nove kapacitete.

Hafiz Hisamoic 

Palestina kao prioritet islamskog ummeta može biti početak ove teorije. Odnosno, ako islamski svijet ujedinjenjem ummeta uspije unijeti promjenu u palestinsku situaciju, svakako će ovaj kapacitet biti presudan u budućnosti i podržat će interese islamskog svijeta, a možda će promijeniti situaciju u korist islamskog svijeta i u drugim krizama islamskog svijeta, poput Kašmira ili Nagorno-Karabaha.

U islamskom svijetu nema nikoga ko ne vjeruje u jedinstvo ummeta. Upravo zbog toga neprijatelj nije doveo u pitanje princip jedinstva ummeta; umjesto toga, pokušava postaviti prepreke pred njega. Vjerska straža zapadnih društava i modela, poput nacionalnih vlada, te poticanje etničkih pitanja, među preprekama su koje su postavljene na putu ovom pitanju.

Nažalost, mnogi vladajući režimi u islamskom svijetu su ovisni, pa se zbog toga ti režimi protive Svjetskom danu Kudsa. Nekima se to ne sviđa zbog političke ljubomore i činjenice da je Islamska Republika Iran predvodnik borbe i na poziciji vođe islamskog svijeta. Postoje i režimi koji ne toleriraju nikakvo jedinstvo i koaliciju u islamskom svijetu zbog vjere u zapadne strukture i udaljenosti od islamske kulture, i to smatraju prijetnjom za sebe.

Svakako u islamskom svijetu postoji mogućnost stvaranja političke mobilizacije za oslobađanje Palestine i grada Jeruzalema, Kuds-i-Šerifa i džamije Al-Aksa kao prve kible islama, ali izvan islamskog svijeta humana dimenzija je najvažnija dimenzija koju mogu donijeti druga društva.

Drugim riječima, palestinsko društvo trenutno broji oko 13 miliona Palestinaca, od kojih je polovina raseljena izvan palestinskih teritorija, odnosno žive kao izbjeglice, a druga polovina je ili okupirana ili etnički diskriminirana. Ovi nehumani uslovi nisu prihvatljivi ni za koga. Oslobađanje Palestine i promjena ovih uslova mogu se ukorijeniti u neislamskim društvima. Napokon, pravo na samoopredjeljenje je isključivo pravo nacija; zašto bi palestinsko društvo bilo toga lišeno?

Ekskluzivno BalkanTimes

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.