Balkan Times

Mujahedin-e khalq Iran; šejtan živi u Tirani

Mujahedin-e khalq Iran; šejtan živi u Tirani Martin FrankeDetaljan izvještaj Frankfurter Allgemeine Zeitung o djelovanju sekte Rajavi uNjemačkoj i EuropiTeroristi ili demokrati? Albanija je destinacija u kojoj živi 2500 pripadnikaorganizacije Mujahedin-e khalq Iran. Njihov cilj je svrgavanje iranske vlasti.

Onisu uspostavili dobre relacije sa njemačkim parlamentom.Više od četrdeset godina u Teheranu moć imaju ajetolasi. Nekoliko iranskih grupaegzistiraju izvan zemlje. Jedna od najvećih je Mujahedin-e khalq za koju se kažeda 2500 njenih članova žive u albanskim kampovima. Kako tvrde oni žele odIslamske republike napraviti jednu novu demokratsku vladu. Pri tome uživajupotporu ne samo od visokih američkih političkih krugova, već i od članovanjemačkog Bundestaga, poput političara stranke CDU, Martina Patzelta.Pripadnici Mujahedin-e khalq provode lobi aktivnosti u Bruxellesu i Berlinu. Onistoje pred vratima vladinih institucija i stalno se obraćaju predstavnicima. Tako sesa ovom organizacijom upoznao i Patzelt koji je sada član upravnog odbora‘Komiteta njemačke solidarnosti za jedan slobodni Iran’, a koji predstavlja intereseMujahedin-e khalq u Njemačkoj.Njemački parlament je upoznat sa imenom Mujahedin-e khalq. O njima je govorio Patzelt u svojstvu člana Komiteta za ljudska prava Bundestaga. I ostali članovi Bundestaga u svojstvu članova upravnoga odbora ili savjetnika pružaju potporu ovoj organizaciji čije jepredstavništvo smješteno u Berlinu, kao Rita Sussmuth, bivša ministrica i bivšapredsjednica njemačkog parlamenta; Otto Bernhardt, član upravnog odborafondacije ‘Konrad Adenauer’. Ovi političari pišu kao ‘gosti-komentatori’ u prilogMujahedin-e khalq u njemačkim novinama i svojim člancima pobuđuju pažnjuprema Irancima koji su migrirali u Albaniju. Oni redovno održavaju konferencije isusreću se sa Irancima koji žive u Albaniji. Patzelt, zastupnik u Bundestagu, u

primili mito za njihov boravak u Albaniji, u kojoj je raširena korupcija. Albanija na listi korupcije od 180 zemalja zauzima 106. mjesto.

Za veliki broj albanskih građana Mujahedin-e khalq predstavljaju ozbiljan problem

S druge strane Martin Patzelt tvrdi kako je razlog prihvatanja pripadnika Mujahedin-e khalq albanska gostoljubivost. On je 2018 u pratnji Rite Sussmuth, članice stranke CDU, posjetio kamp ove organizacije u Albaniji. Tom prilikom je Patzelt zahtijevao ‘da se okonča sadašnja vlast u Iranu’. U Manzi, oko mtridesetak kilometara udaljenoj od Tirane, žive pripadnici Mujahedin-e khalq, u prostorima bivšeg univerziteta. Niko ne može ući u taj kompleks kojeg obezbjeđuju pripadnici jedne albanske zaštitarske agencije. Spolja se zgrada doima veoma jednostavnom, sagrađena od betona. Unutra se nalazi bolnica, radionica za preradu drveta i prostorija s kompijuterom. Naš zahtjev za intervju je ostao bez odgovora.

Jedan albanski novinar koji je želio ostati anoniman kaže: „Niko u zemlji ne prihvata osobe za koje postoji mogućnost da izvrše teroristički napad. Jer vi nikad ne znate kada će te osobe djelovati.“ Neimenovani izvor također ističe da je za Mujahedin-e khalq veoma jednostavno doći do oružja, pogotovu u Albaniji.

Među pripadnicima Mujahedin-e khalq nema nikoga ispod 50 godina. Njih prati inostrana iranska obavještajna služba. Oni su godinama bili na američkoj i europskoj listi za terorizam. Ova grupa nema neku veliku potporu u matičnoj zemlji Iranu. Naprotiv, Mujahedin-e khalq su veoma omraženi u Iranu. I sam Patzelt, član njemačkog Bundestaga, smatra da je mala vjerovatnoća da do prevrata u Iranu dođe za jedan dan.

Za veliki broj Albanaca ovi Iranci predstavljaju jedan ozbiljan i stalni problem po njihovu zemlju. Prisustvo Mujahedin-e khalq je već godinama ‘kamen spoticanja’ u diplomatskim odnosima Tirane i Teherana. Ambasador Irana je bio primoran napustiti Albaniju decembra 2018. Albanski ministar vanjskih poslova je kao razlog naveo ‘narušavanje nacionalne sigurnosti’. 2020 su protjerana još dva iranska diplomata.

Albanija je članica NATO-a i u potpunosti stoji uz Washington. Avenika George Bush u Tirani svjedoči o prijateljskim relacijama dvije zemlje. Pozicija Bijele kuće se razlikuje: Advokat Donalda Trumpa Rudy Giuliani i njegov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton su u više navrata govorili o ovoj organizaciji. Za Mojahedin-e khalq Trumpov izbor za američkog predsjednika je bio nebeski poklon. Uprkos tome, od tada do danas perspektiva njihovog prebacivanja u Teheran nije postala realnija.

Izvor

(Stavovi iznešeni u tekstu ne predstavljaju nužno stavove BalkanTimes)

Exit mobile version