Kratka povijest formiranja Izraela-Centar ili država? - Balkan Times

Kratka povijest formiranja Izraela-Centar ili država?

Sveto palestinsko podneblje zbog činjenice da je na njemu džamija Al Aksa,da su na njemu živjeli i u poslaničkoj misiji bili mnogobrojni Božiji poslanici,vjerovjesnici i vjeronavjestitelji,da je onamo prva kibla prema kojoj su se u molitvi okretali muslimani i da se baš s tog mjesta dogodilo vinuće časnog Poslanika a.s u najviše sfere postojanja(miradž) uživa poseban značaj i od nesvakidašnje je vijednosti kako za muslimane tako i za cijeli svijet.

Kratka povijest formiranja Izraela-Centar ili država? – Sveto palestinsko podneblje zbog činjenice da je na njemu džamija Al Aksa,da su na njemu živjeli i u poslaničkoj misiji bili mnogobrojni Božiji poslanici,vjerovjesnici i vjeronavjestitelji,da je onamo prva kibla prema kojoj su se u molitvi okretali muslimani i da se baš s tog mjesta dogodilo vinuće časnog Poslanika a.s u najviše sfere postojanja(miradž) uživa poseban značaj i od nesvakidašnje je vijednosti kako za muslimane tako i za cijeli svijet.

Ovo sveto tlo je već decenijama potpalo pod nemilosrdnu okupaciju cionista koji ne prezaju od činjenja bilo kakvog zločina nad autohtonim stanovnicima Palestine.Cionistički režim i njegovi međunarodni patroni su dugo vremena kontinuirano širili  dimenzije okupacije i zločine protiv muslimana svakodnevno činili sve strašnijim.U tome su uživali svakovrsnu medijsku podršku usljed koje je došlo do formiranja uvjeta u kojim je olakšano zaboravljanje ideala Palestine.Izdaja i saradnja pojedinih država s međunarodnim sistemom dominacije i cionizma su,također,potaknule javljanje dodatnog bola i patnje kojim je bio izložen islamski ummet i posebno palestinski narod.U ovoj bilješci ćemo se ukratko osvrnuti na način formiranja prilika za strukturiranje krivotvorene vlade Izraela na okupiranim teritorijama Palestine.

Širom Evrope je krajem XIX stoljeća došlo do širenja nacionalističkih ideja.Pojedini Jevreji su pod uticajem tih gibanja došli do zaključka da je,koristeći etničke bliskosti među Jevrejima,moguće formiranje jevrejske nacije u čijoj sjeni bi mogla biti formirana jedna jevrejska država.Njihova argumentacija je bila sljedeća:Ako su drugi evropski narodi imali pravo svoje imperije proširiti na ogromno geografsko prostranstvo na azijskom i afričkom kontinentu,tada to pravo ima,i to će i učiniti i jevrejski narod.Tako se u konačnici 1882. godine prvi put javila ideja o formiranju autonomne a potom i neovisne vlasti na teritoriji Palestine koju su Jevreji zbog činjenice da su na tom području živjeli Mojsije (Musa) i Solomon (Sulejman) smatrali područjem  svojih predaka,odnosno svojim otadžbinskim podnebljem.

Prve aktivnosti te skupine Jevreja na promidžbi ideje o formiranju države na teritoriji Palestine u periodu od 1882. do 1897. godine nisu urodile plodom.Jevrejska populacija širom svijeta nije uopšte reagovala na tu ideju niti je izrazila bilo kakvo interesovanje za nastanjivanjem na palestinskoj zemlji,a to je moguće iščitati i iz statističkih podataka koji pokazuju da su se Jevreji u tom periodu većinom odlučivali za emigraciju prema Argentini i Sjedinjenim Američkim Državama što je u konačnici i dovelo do praktičnog kraha nacionalističkih ideja spomenute skupine.

Prvi cionistički kongres održan je u avgustu 1897. godine u švicarskom gradu Baselu.Kongresom je predsjedavao Theodor Herzl,a glavni i temeljni cionistički cilj objavljen na tom kongresu je glasio:“Naš cilj je stvaranje  centra za jevrejski narod na palestinskoj teritoriji.“

Bitno je znati zašto je Herzl u ovom zaključku upotrijebio termin centar a ne država.Cionisti su od tog avgustovskog događaja 1897. na kojem je u okviru usvojenog protokola,definiran citirani cilj pa sve do Baltimorovog plana osmišljenog 1942. godine,preferirali upotrenu termina centar u odnosu na termin država.

Razlog tome je vrlo jednostavan:Eventualna upotreba termina država bi zasigurno naišla na oštra protivljenja u raznim krugovima odlučivanja.Herzl je u svojim memoarima o završetku kongresa zapisao sljedeće:“Želim li kongres u Baselu sažeti u samo jednu rečenicu-a jasno je da to neću učiniti-onda ću reći  da sam ja u Baselu utemeljio jevrejsku državu.Međutim objavim li to danas svi će me kritikovati,ali u narednih pedeset godina će to bez ikakve sumnje svima postati jasno.Cionistički bogataši su mobilizirani sa namjerom koloniziranja Palestinaca i žurno su osigurali potrebna sredstva za nastanjivanje palestinskog  područja i svojevrsni juriš na to područje usklađen sa pripremljenim programom“.

Skupina evropskih jevrejskih  nacionalista je za svoje aktivnosti potrebovala instrumente posredstvom kojih će realizovati svoje zacrtane ciljeve pa je već 1897. osnovala Trast za jevrejsko zbližavanje.Godinu dana kasnije se na Drugom cionističkom kongresu u Njemačkoj javlja i Jewish Colonial Trust (1898) čije osnivanje je najavljeno još na kongresu u Baselu.Potom je 1902. osnovan i Jewish National Fund koji će do 1908. dobrano osnažiti i podržati Palestine office koje je Cionistička organizacija pokrenula u Jaffi.Među prve organizacije koje su cionisti okupljeni oko Svjetske cionističke organizacije koristili za kolonizaciju palestinskog teritorija ubraja se Kompanija za agrikulturalni razvoj Palestine,odnosno Palestine Land Development Company (PLDC),osnovane također 1908. godine.

Jevreji su vodili kontinuirane pregovore sa Engleskom s namjerom da isposluju dozvolu za stacioniranje jednog Jevreja na Sinajskom poluostrvu,na južnom dijelu Palestine.Međutim,te aktivnosti na koncu nisu urodile plodom,jer je engleska vlada strahovala da bi prisustvo cionista na tom području izazvalo nemire i pobune lokalnog stanovništva,što bi u konačnici štetilo interesima Velike Britanije.

U danima koji su nagovještavali izbijanje Prvog svjetskog rata,spomenuta skupina Jevreja je ,30 godina po javljanju jevrejskih nacionalističkih ideja,vidjela izuzetnu priliku za ostvarivanje svog prisustva u Palestini.Uprkos opsežnoj propagandnoj kampanji te skupine usmjerenoj ka poticanju jevreja širom svijeta da emigriraju u Palestinu i nastane se na tom području,samo je minoran broj Jevreja izrazio spremnost da se odazove tom pozivu. Sačuvani statistički podaci otkrivaju da je taj broj bio manji od 1% ukupne jevrejske populacije u svijetu.Iako su uložili ogromne napore i silna finansijska sredstva koja su imali na raspolaganju teškom mukom su uspjeli ovladati nad tek 2,5% palestinske teritorije.

Nastanjivanje prvih jevrejskih nacionalista na palestinskom teritoriju je među Jevrejima širom svijeta potaknulo javljanje straha,zebnje i ozbiljnog protivljenja.Naime,Jevreji u svijetu su i dalje smatrali da je  njihov suštinski identitet povezan sa koegzistencijom s narodima Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor

(Stavovi iznešeni u tekstu ne predstavljaju nužno stavove BalkanTimes)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.