General Mašović o NATO putu BiH, značaju Vojno-obavještajnog bataljona,

Intervjui – General Mašović o NATO putu BiH, značaju Vojno-obavještajnog bataljona, plaćama vojnika…

Intervjui – General Mašović o NATO putu BiH, značaju Vojno-obavještajnog bataljona, plaćama vojnika… – Sa načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH (OSBiH) generalpukovnikom Senadom Mašovićem razgovarali smo o NATO putu naše zemlje, stanju u OSBiH, plaćama vojnika, oficira i podoficira, Programu reformi, značaju Vojno-obavještajnog bataljona u kontekstu migrantske krize, borbe protiv terorizma i kriminala.

Na upit Faktora koliki je i kakav značaj nedavno održane vojne vježbe na Manjači u kontekstu NATO puta Bosne i Hercegovine, general Mašović je kazao:

– Vježba koja je održana u septembru na glavnom području obuke OSBiH, poligonu Manjača kod Banje Luke, od velikog je značaja za OSBiH i predstavlja napredak u implementaciji OCC programa saradnje sa NATO-om. Možemo reći da je uspješno realizovano NEL-1 ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), a koje se odnosi na provjeru interoperabilnosti deklarisane jedinice OSBiH po NATO Programu ocjenjivanja operativnih sposobnosti (NATO OCC E&F pogram).

Ocjenjivanje su realizovali predstavnici: NATO Komande kopnenih snaga (LANDCOM) iz Izmira, Komande združenenih snaga (JFC NP) iz Napulja, Komande združenenih snaga (JFC BS) iz Brunsuma, uz veliku pomoć iskusnih ocjenjivača iz sastava OSBiH kroz vježbu OSBiH “Kombinovani napor 20”.

Veliki značaj vojne vježbe, u kontekstu NATO puta Bosne i Hercegovine, ogleda se u važnosti da Oružane snage BiH, kroz realizaciju ove vježbe i NEL-1 ocjenjivanja, podižu svoj nivo interoperabilnosti sa NATO standardima i procedurama, unapređuju kvalitet obuke i kapacitete, ali i kreiraju pretpostavke da pored Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L- BNG) i ostale jedinice OSBiH imaju bolje standarde i kvalitetniju obuku. Želim istaći i da je tokom realizovanih aktivosti posebna pažnja bila na poštivanju svih epidemioloških i higijenskih mjera, propisanih od nadležnih institucija, a u cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19.

Jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je pokazala visok nivo obučenosti i interoperabilnost u skladu sa NATO standardima. Ona je uspješno zadovoljila propisane NATO norme i standarde s krajnjim ciljem dostizanja pune interoperabilnosti i sposobnosti OSBiH za učešće u budućim NATO vođenim operacijama.

Koristim priliku, a na čemu sam posebno ponosan, da naglasim visok profesionalizam i entuzijazam naših pripadnika koji su pokazali tokom vježbe na poligonu Manjača, koja je prema zvaničnom izvještaju NATO ocjenjivača, najveća izvedena vježba u historiji NATO OCC koncepta.

Šta je to što su Oružane snage BiH do sada provele iz Programa reformi BiH?

– Odobravanjem Programa reformi Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH dodijeljena su 72 zadatka od čega su OSBiH konkretni nosioci za 20 zadataka. Na osnovu toga izrađen je i odobren Okvirni plan implementacije dokumenta Programa reformi Bosne i Hercegovine iz nadležnosti Ministarstva odbrane i OSBiH. Oružane snage BiH su u skladu sa nadležnostima, pripremile i pristupile provođenju mjera i aktivnosti za realizaciju zadataka koji proizilaze iz Programa reformi, a koje proizilaze iz Okvirnog plana sa konkretnim nosiocima i mogućim rokovima realizacije.

OSBiH u procesu izrade planskih dokumenata su uvrstile sve zadatke proistekle iz Okvirnog plana i pristupile procesu implementacije istih. Većina zadataka je dugoročnog karaktera i planirano je da se sprovedu u skladu sa odobrenim planovima. Dakle, Oružane snage BiH već uveliko rade, kako na zadacima iz Programa reformi za 2000. godinu, tako i na zadacima iz Programa reformi koji imaju dugoročan karakter.

Kakve su ocjene NATO-a, kada je riječ o ispunjavanju uvjeta od strane BiH za priključenje Sjeveroatlantskom savezu?

– Proces priključenja Bosne i Hercegovine NATO savezu je u nadležnosti najviših nivoa vlasti države Bosne i Hercegovine. Oružane snage BiH na tom putu izvršavaju svoje zadatke i obaveze proistekle iz važećih dokumenata i odluka pretpostavljenih institucija. Ispunjavanje uvjeta od strane BiH za prijem u NATO savez je sveobuhvatnog karaktera gdje se podrazumijevaju promjene i reforme u mnogim resorima društvenog života, kao što je sigurnost, ekonomija, saobraćaj i transport, privreda i slično. Ako se sagleda samo resor odbrane, može se istaći da su Oružane snage BiH izvršile i nastavljaju izvršavati svoje planske obaveze proistekle iz Programa reformi i ostalih međunarodnih sporazuma, a koji definišu odnos BiH prema međunarodnim organizacijama.

NATO partneri su veoma zadovoljni sa našim aktivnostima, tako da uvijek primamo pohvale i komplimente za naše pripadnike koji su mnogo puta do sada na djelu pokazali da mogu i znaju uspješno izvršavati svoje zadatke. Naročito je to prepoznato kroz dugogodišnje učestvovanje pripadnika Oružanih snaga BiH u NATO-ovim i UN-ovim vođenim mirovnim misijama, a u novije vrijeme i u misijama pod vođstvom EU-a, što je stvorilo jedan potpuno drugačiji imidž BiH na međunarodnom planu, čime je BiH od pozicije konzumenta vojne i humanitarne međunarodne pomoći došla u poziciju da aktivno učestvuje u pružanju pomoći u uspostavi i održavanju međunarodnog mira u svijetu. Kroz učestvovanje u mirovnim misijama, ali i u svim drugim međunarodnim aktivnostima koje doprinose razvoju OSBiH u procesu dostizanja NATO normi i standarda u radu kao i unapređenju interoperabilnosti i kompatibilnosti sa partnerima u NATO-u, Oružane snage BiH značajno doprinose ukupnom procesu evroatlantskih integracija. Sve te aktivnosti i rezultati koji ostvarujemo na putu ka NATO ustvari doprinose da Oružane snage BiH budu prepoznate kao jedan od najkohezivnijih, ali i proaktivnijih aktera bh. društva koji doprinose ukupnom napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU i NATO.

Jedno vrijeme bio je pojačan odlazak vojnika iz Oružanih snaga BiH. Kakva je trenutno situacija?

– Već duži niz godina planski realizujemo podmlađivanje i popunjavanje OSBiH. Kao što je poznato, posljednjih godina, nažalost u cijelom bh. društvu, prisutan je porast odliva mladih u inostranstvo, a što se odražava i na stanje personala u OSBiH. Ipak, želimo da mladi čovjek prepozna Oružane snage BiH kao šansu i priliku za svoju budućnost i činimo sve što je u našoj mogućnosti da stvorimo što bolje uslove za to.

Ono što mogu istaći u vezi s tim jeste da ukoliko je mladi čovjek odlučio biti vojnik i već se nalazi u sastavu OSBiH, vrlo brzo će se uvjeriti da to nije samo posao kojim može osigurati određena finansijska sredstva. Upravo od njegove individualne volje i želje, te rezultata postignutih u izvršenju vojničkih dužnosti, što je u OSBiH primarna referenca za napredovanje pripadnika OSBiH, zavisit će i lični uspjeh i dalje napredovanje. Profesionalna vojna služba služba osim što pruža mogućnost napredovanja na osnovu vlastitih zasluga i rezultata, daje priliku za daljnje usavršavanje i osposobljavanje, učenje stranih jezika, odlazak u misije, prekategorizaciju u podoficirski i oficirski čin, kao i niz drugih mogućnosti. S druge strane, od svake klase vojnika se očekuje da budu sposobni da se iznesu sa brojnim izazovima i da svoje vještine iskoriste u zaštiti i podršci svim narodima i građanima u BiH.

Danas pripadnik oružanih snaga više nije prvenstveno samo vojnik. On je i graditelj i ambasador. Svaki doprinos je podjednako značajan, posebno u našoj zemlji, bilo da je to vojnik koji daje doprinos izvršavanjem mirovne misije u svijetu, ili onaj koji izvršava operacije i zadatke u deminiranju, uništavanju viškova nestabilne municije, koji učestvuje u gašenju požara, u sanaciji i izgradnji novih putnih komunikacija, prijevozu životno ugroženih, kao i onaj koji učestvuje u obuci mladih vojnika. Današnji vojnik je nesumnjivo potreban ovoj državi, a njegov doprinos miru i sigurnosti, te pružanje pomoći u nevolji i nesreći, izvršavanjem operacija unutar i izvan države, moraju svi u društvu prepoznati, a nadležne institucije, u skladu s tim, osigurati im potrebne uvjete za svakodnevni rad, ali i napredak.

Kolike su sada plaće vojnika, a kolike podoficira i oficira OSBiH?

– Visina plaća u Oružanim snagama BiH je definisana Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH, tako da plaće za profesionalna vojna lica koja se primaju u profesionalnu vojnu službu u početnom činu, po kategorijama, iznose 688 KM za vojnika, 773 KM za podoficira i 1.089 KM za oficira.

Prosječna plaća od najnižeg do najvišeg čina u Oružanim snagama BiH, po kategorijama, iznosi 735 KM (vojnici), 907 KM (podoficiri) i 1.418 KM (oficiri). U vezi s navedenim pokazateljima moram naglasiti da nas u OSBiH ohrabruje činjenica što su kroz podršku oba doma Parlamentarne skupštine BiH nedavno povećane plaće vojnicima i podoficirima. Ali smatram također da je s obzirom na postignute rezultate Oružanih snaga BiH krajnje vrijeme da krenemo s modernizacijom OSBiH, izvršimo investicijska ulaganja u infrastrukturu, poboljšamo uslove za život i rad pripadnika, povećamo plaće primarno za vojnike i podoficire, ali i oficire, te da se dugoročno prepoznaju potrebe OSBiH i poboljša ukupan status njihovih pripadnika u bh. društvu.

U prilog tome je činjenica da su Oružane snage BiH i ovim teškim situacijama kao što je pandemije COVID-19 bile efikasne i nisu prestajale izvršavati svoje aktivnosti. Uz to, od početka su bile angažovane na pomoći civilnim strukturama u borbi protiv pandemije. Na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, naši pripadnici vršili su dezinfekciju nekoliko gradova, kao i dezinfekciju javnih površina i objekata institucija BiH, a u skladu sa zahtjevima civilnih organa vlasti.

U tom periodu i sve do danas jedinice OSBiH nastavile su sa aktivnostima pomoći civilnom stanovništvu i civilnim organima vlasti u izvanrednim situacijama, kao što su akcije spašavanja zračnim putem, te pomoć u gašenju požara i dr. Također, OSBiH su nastavile sa aktivnostima deminiranja, te uništavanja viškova naoružanja i municije i MES-a, nastavile su sa učešćem u operacijama podrške miru, ali i izvođenjem vježbi i obukom, i kao najveći iskorak postigle rezultate kao što je izvođenje vježbe NATO ocjenjivanja (NEL 1) po Konceptu operativnih sposobnosti.

Ove godine smanjena su budžetska sredstva za OSBiH. Koliko to utječe na reduciranje planiranih aktivnosti, na modernizaciju OSBiH?

– Zajednički štab OSBiH je na osnovu Plana razvoja i modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u potpunosti izradio 15 Projekata modernizacije OSBiH. Kao što je već poznato, budžetski okvir za potrebe MO i OSBiH nije zadovoljavajući i dosadašnje kretanje odobrenog budžeta nije pratilo dinamiku i nivo potreba razvoja i opremanja Oružanih snaga BiH. Činjenica je da Oružane snage BiH raspolažu sa izuzetno kvalitetnim vojničkim, podoficirskim i oficirskim kadrom, i da zahvaljujući entuzijazmu i profesionalizmu nerijetko prevazilazimo probleme nedostatka opreme. Međutim, kvalitetnom kadru moraju se osigurati kvalitetna oprema, visokosofisticirana i moderna oprema, a što zahtijeva osiguranje adekvatnih novčanih sredstava. Ako želimo naprijed, a želimo, moramo pratiti i savremene trendove. Oružane snage BiH su velika institucija sa isto tako velikim potrebama, i naši glavni problemi proizilaze iz sadašnjeg neadekvatnog budžetskog okvira.

Stoga, očekujem povećanje budžetskih izdvajanja za odbranu kao primarnog uslova za dalji razvoj OSBiH, kao što to vrlo jasno propisuje i Odluka Predsjedništva BiH. Nama je potrebna stalna podrška nadležnih institucija BiH u smislu boljeg i kvalitetnijeg artikulisanja ukupnih potreba OSBiH, kroz značajno bolji budžetski okvir. Takva podrška će osigurati sredstva za dostizanje potrebnih operativnih sposobnosti za ostvarivanje svih zadataka i realizaciju svih planskih aktivnosti, koje, u skladu sa misijom Oružanih snaga BiH definisanom Zakonom o odbrani BiH, realizujemo na cijeloj teritoriji BiH i za dobrobit svih građana BiH.

Šta je to na čemu sada NATO insistira kada je riječ o ispunjavanju uvjeta?

– Jasno je da NATO naročito insistira na implementaciji vladavine prava i nastavku sveukupnih reformskih procesa u Bosni i Hercegovini. Također, NATO i dalje insistira na implementaciji naših preuzetih obaveza, a mi smo te obaveze sami prihvatili. Te obaveze odnose se na cjelokupnu državu, na sve segmente bosanskohercegovačkog društva, kao i sve nivoe vlasti.

Mi u Oružanim snagama BiH i dalje radimo na dostizanju većeg stepena interoperabilnosti i jačanju već dostignutih, ali i izgradnji dodatnih sposobnosti koje će omogućiti efikasnije izvršavanje zadataka i pružanje pomoći građanima BiH. Također, nastavit ćemo sa učešćem u operacijama podrške miru, ali i svim drugim aktivnostima u nastojanju države Bosne i Hercegovine da bude kredibilan partner na međunarodnom planu.

U konačnici u potpunosti smo posvećeni implementaciji svih NATO normi i standarda i ono što nas posebno hrabri, kada su u pitanju OSBiH, jeste da imamo podršku naših stateških partnera kako bi Oružane snage BiH postale visokofunkcionalne, kapacitirane i moderne u cilju implementacije zakonskih rješenja, a za potrebe svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Želim naglasiti naročito važnim to što mi nismo sami na putu ka evroatlantskim integracijama. Naši strateški partneri i prijatelji iz NATO-a čvrsto su uz nas i daju podršku našim aktivnostima u cilju kreiranja adekvatnog okvira za odgovore na sve savremene izazove sa kojima se suočavaju savremene države, ali i kroz nastavak pružanja pomoći u modernizaciji opreme OS BIH. To će također biti vidljivo i potvrđeno tokom izvođenja vježbe “Air to Ground” planirane krajem ove godine, kao i vježbe “Immediate response 21” naredne godine.

Kakva je uloga i koliki je značaj Vojno-obavještajnog bataljona OSBiH, ne samo za Oružane snage, već generalno posmatrano za sigurnost naše zemlje, a posebno sa aspekta borbe protiv kriminala i terorizma, te migrantske krize?

– U uvjetima kompleksnog sigurnosnog okruženja, BiH se suočava i može suočavati sa određenim sigurnosnim izazovima, rizicima i prijetnjama koje se negativno mogu reflektovati i u domenu odbrane. Potencijalni sigurnosni izazovi, rizici i prijetnje moraju se uvijek razmatrati u kontekstu zbivanja na globalnom, regionalnom i unutrašnjem nivou, pri čemu su Oružane snage BiH uvijek posvećene izvršavanju Zakonom o odbrani definisanih zadataka, shodno normativno pravnim aktima i dodjeljenoj misiji.

U kontekstu borbe protiv kriminala i terorizma, te migrantske krize, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, primarna misija Vojno-obavještajnog bataljona OSBiH je kontinuirano osiguravanje efikasne vojno-obavještajne podrške donosiocima odluka na nivou Oružanih snaga BiH i Ministarstva odbrane BiH, kroz angažovanje vlastitih kapaciteta i ostvarivanje dozvoljenih vidova saradnje i razmjene informacija sa komplementarnim agencijama i teritorijalno nadležnim policijskim tijelima. Također, u domenu predmetnih sigurnosnih izazova, Vojno-obavještajni bataljon OSBiH kontinuirano razvija kapacitete i usmjerava fokus svog rada na izvršavanje zadataka iz domena zaštite snaga kao što su zaštita personala OSBiH, informacija, lokacija, objekata, TMS-a i aktivnosti OSBiH.

Napomenuo bih da je za nas od primarne važnosti poštivanje zakona i zakonske regulative u ovoj oblasti, te da Vojno-obavještajni bataljon radi isključivo ono što mu je dozvoljeno kao jednoj od organizacijskih cjelina Oružanih snaga BiH, striktno poštujući zakon i nadležnosti.

Izvor

(Stavovi iznešeni u tekstu ne predstavljaju nužno stavove BalkanTimes)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.